Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

GYAR, PEDPED0

Gymnasiearbete

ANDERSTORPSGYMNASIET, Skellefteå GY/VUX · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Gymnasiearbetet är det sista momentet som ni gör och är en 100p kurs som går parallellt under er APL i andra kurser under detta läsår. Det är den kurs där er handledare är medbedömare och ni kan uppnå E eller F i kursen.

Mål för gymnasiearbetet på yrkesprogram:

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Gymnasiearbetesuppgift
Bedömningsunderlag gymnasiearbetet

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback