Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5

NTA-Från frö till frö. Åk 5 2021

Bårslövs skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 15 september 2021

I det här temat kommer du att få följa en växt, under hela dess liv, från frö till frö. Du kommer att få lära dig att så, gallra, pollinera med hjälp av ett bi, skörda och mycket annat. UNDER VÅREN SKA VI STUDERA & LÄRA OSS: ¤ att organismer går igenom bestämda stadier som är en del av den process vi kallar livscykel. ¤ att levande varelser är beroende av varandra; till exempel, växter är beroende av bin för att pollineras. ¤ att mätningar, anteckningar och diagram hjälper oss att beskriva en växts livscykel och vilka faktorer som påverkar deras tillväxt och utveckling.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att....

¤ använda biologiska kunskaper för att granska information, kommunicera, ta ställning till frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

¤ genomföra systematiska undersökningar

¤använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska sammanhang i naturen och smahället.

Så här ska vi arbeta:

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Du läser, lär och visar att du kan använda den information du mottagit.

Detta kommer att bedömas:

Se matris här nedan.


Läroplanskopplingar

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
NTA- Från frö till frö
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback