Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SPR

Läsförståelse

Söderportgymnasiet, Kristianstad · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Arbeta utifrån boken Läsförståelse från Studentlitteratur

Vad gör vi?

Vi tränar läsförståelse genom att läsa en text och svara på frågorna. Materialet är : Läsförståelse från Studentlitteratur

Vi ska träna på att läsa texterna: berättelse, beskrivning, serie, annons, rim, recept, faktatext, inbjudan, vykort 

 

 

Hur gör vi? 

I smågrupper, två och två med en personal 


Läroplanskopplingar

1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.

2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.

3) Förmåga att söka och tolka information.

Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.

Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.

Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.

Skriva för hand eller med olika digitala hjälpmedel.

Grundläggande mönster i skrift, till exempel mellanrum och punkt.

Berättelser och litteratur från Sverige och andra delar av världen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback