Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

NAO, SPR

Spela utifrån matte/svenska

Söderportgymnasiet, Kristianstad · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Arbeta med olika sällskapsspel och träna tidig läs och skrivinlärning samt siffror

Vad gör vi?

Spelar olika sällskapsspel som tränar turtagning, siffror och dess betydelse, tärning, bokstäver och elevnära ord. 

Spel: Rim-spelet, Bokstavsjakten, Alfons Åbergs tågspel, Siffror m.m 

Hur gör vi? 

I smågrupper tillsammans med personal


Läroplanskopplingar

Problemlösning med de fyra räknesätten. Rimlighetsbedömning, överslagsberäkning, huvudräkning och användande av digital teknik.

Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.

Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.

Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.

Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback