Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 4

Tema Kroppen

Lövsta förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Vi börjar höstterminen med tema kroppen. Vi undersöker hur vi ser ut på insidan och utsidan, vår hälsa, mat, sinnen, rörelse och våra känslor.

Syfte och mål

Barnens intresse och nyfikenhet får vara med och styra detta tema där målet är att få syn på våra kroppar. Vad vi gör med den samt vad vi kan göra för att den ska må bra.

Vi vill med detta tema öka barnens kunskap om kroppens olika delar och funktion, utvidga språket, tal, kroppsspråk och känslospråk. Samt utveckla sin motorik, koordination och kropps uppfattning.

Vad: Vi presenterar temat då vi har grupper, barnen får då berätta vad de vet och kan komma med egna tankar och funderingar. Vi kommer att prata om kroppen, kroppsdelar samt prata om hur kroppen fungerar. 

Genomförande

Detta kommer att genomföras i mindre grupp en dag i veckan.  Vi läser böcker, tittar på film, smakar olika livsmedel, rörelselekar, sånger och ramsor om kroppen.

Dokumentation

Detta kommer att dokumenteras i unikum samt att de får ett häfte hem med de saker de har gjort när vi avslutar temat.

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter