Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVASVA02

Litteraturhistoria

Birgittaskolan gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Vi ska arbeta med Litteraturhistoria under 4 veckors tid. Vi kommer fördjupa oss i de olika epokerna och sedan kommer ni få en uppgift där ni ska hålla ett utredande tal. Uppgiften kommer senare.

Vi ska arbeta med Litteraturhistoria under 4 veckors tid. Vi kommer fördjupa oss i de olika epokerna och sedan kommer ni få en uppgift där ni ska hålla ett utredande tal.

 

Ni ska hålla ett utredande tal i grupp, inför klassen, där ni fördjupat informerar om en epok.

 

För mer information tryck här.


Läroplanskopplingar

Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner och presentationer. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.

Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider som ger underlag för att utveckla språket och samtala om berättarstrukturer, allmänmänskliga teman och vanliga litterära motiv.

Matriser i planeringen
Muntlig framställning i grupp SVA2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter