Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Geografi, Biologi, Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Vatten - ett viktigt ämne

Storkyrkoskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Under några lektioner kommer du att få lära dig om vattnets olika egenskaper och former.

Hur ska vi arbeta?

- Vi kommer att läsa och arbeta med "Boken om fysik och kemi " (H. Persson).

- Vi kommer att göra enklare laborationer kopplade till vatten.

- vi kommer att titta på filmer som beskriver vattnets former, vattnets kretslopp och hur viktigt vattnet är på vår jord.

 

Hur bedöms jag?

- Genom samtal i grupp

- genom hur jag arbetar med texten i arbetsboken

- genom det skriftliga prov jag gör i slutet av området 

 

Vad ska jag lära mig?

- Att förstå och använda viktiga begrepp kopplade till vatten

- Om vattnets kretslopp

-om vattnets tre former

-om vad ytspänning är och hur det fungerar

- hur en vattenmolekyl är uppbyggd

- om hur stor del av vår värld som består av vatten

- att det finns sött, salt och bräckt vatten

- hur vi människor påverkar hav och sjöar negativt

- hur man använde is och ånga för att bättre klara vardagen förr

 

BEGREPP:

Kretslopp, avdunsta, fast. flytande, gas, smälta, stelna,  bolma, saltvatten, bräckt vatten, sötvatten, väte, syre, molekyl, ytspänning.


Läroplanskopplingar

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Matriser i planeringen
Vatten, ett viktigt ämne
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback