Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Näringskedjor

Öllsjöskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Syftet med undervisningen är att kunna namnge och sortera djur och växter i vår närmiljö samt kunna beskriva hur en näringskedja ser ut.

 

 

Mina mål:

Jag kan namnge djur och växter i närmiljön.

Jag förstår vad en näringskedja är och kan ge något exempel.

Jag kan sortera några djur och växter i olika grupper utifrån deras egenskaper.


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen
Näringskedjor
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback