Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6

Skriva berättelser

Örnässkolan, Luleå Kommun AUF · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Skriva i olika genrer. Vi övar på berättande text.

Arbete i Klara svenska med kapitlet Berättande text.

Vi skriver därefter en egen berättelse på datorn.

Du ska kunna: 

Skriva en berättelse med röd tråd, alltså en tydlig handling utifrån Berättaransiktet.

Din text har en rubrik, innehåller 1 - 3 händelser, miljö- och personbeskrivningar, en lösning och avslutning.

En berättelse är oftast skriven i preteritum. Då skrivs verben i preteritum. Gå - gick, se - såg, sitta - satt.


Läroplanskopplingar

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet

De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback