Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

Deutsch (åk9): Lesen und hören

Slättängsskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Prüfung: Lesen und hören.

Du genomför två tester på tyska; ett läsförståelsetest och ett hörförståelsetest.

Dessa genomförs under lektionstid.

Du får texten uppläst på läsförståelsetestet samtidigt som du har texten framför dig. Du får sedan tid på dig att svara på påståendena genom att kryssa i rutor.

På hörförståelsen får du lyssna två gånger på dialogen. Även här ska du svara på frågor genom att kryssa i rutor. 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Matriser i planeringen
Lesen und hören
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback