Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ENTENR0

UF_Affärsplan PFE/A/ENTENRO (21/22)

Katedralskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Under de kommande veckorna ska ni utforma en affärsplan i era UF företag.

Syfte

Syftet med affärsplanen är att redogöra för företagets verksamhet och affärsmål samt vad företaget planerar att göra för att nå dessa mål.

 

Uppgift

Innehåll

Affärsplanen ska vara faktarik och seriös men samtidigt lättläst och intresseväckande. Integrera bilder ihop med text. Max 12 A4 sidor inkl. fram- och baksida, max 3Mb.                                     

 

Använd följande punkter: 

 

 • Sida 1: Framsida - UF-företagets namn + logo, räkenskapsår, region, skola, medlemmarna, UF-lärare (x3) och rådgivare. Om ni ska tävla ska det står “Tävling: Årets Affärsplan”

 • Sida 2: Innehållsförteckning och sidhänvisning

Sida 3 - 11: 

 

  • Ägarna, organisation, handledare, rådgivare

  • Affärsidé, vision & målsättning 

  • Produkten (vara eller tjänst) och produktionen bakom inkl.leverantörer

  • Marknad, kunder och konkurrenter

  • Resultat av marknadsundersökning

  • Prissättning (med grund i marknadsundersökningen, täcker kostnader/vara lönsamt, konkurrenskraftig pris)

  • Profilering (namn, logotyp, slogan, klädsel, hemsida, trycksaker och val av t.ex. färger, symboler, font mm.)

  • Marknadsföringsplan/marknadsaktiviteter

  • Hållbart företagande + fokusområde FNs globala mål (en eller fler)

  • Risker och möjligheter (SWOT)

  • Aktiviteter under året - GANTT schema

  • Ekonomi 

   • Resultatbudget (x 3 Pessimistisk, Realistisk, Optimistisk) 

   • Likviditetsbudget (utifrån realistisk resultatbudget samt GANNT schema

   • Analys (resonemang utifrån budgetar, prissättning och marginal) 

  • Framtidsprognoser (omvärldsinformation och framtidsvisioner)

  • Sida 12: Ort, datum och styrelsens namnunderskrifter (för-och efternamn och namnförtydligande)

 

Inlämning

Deadline Ung företagsamhet 18 november. 

Deadline utkast vecka 42 - genomgång och kommentarer under vecka 43. 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk.

Finansieringsformer inom projektets verksamhetsområde, ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning.

Matriser i planeringen
Affärsplan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback