Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

5 - 0

Bygga stabilt och hållbart

Vifolkaskolan F-6, Mjölby · Senast uppdaterad: 17 september 2021

Detta är ett kortare temaområde på ca. 6 lektioner där vi kommer arbeta med hur man kan bygga stabilt och hållbart och framförallt titta på broars olika konstruktioner.

Det här kommer du att få undervisning om:

Olika sätt att bygga broar för att få stabila konstruktioner, fackverksbro, balkbro, valv-och bågbro samt häng-och snedkabelbro.

Broars betydelse genom historien

Olika material och deras egenskaper. (Trä, naturmaterial av sten och lera, syntetiskt material och metaller)

Utforma en egen skiss och modell av en eller flera konstruktioner.

Det här ska du lära dig:

Ge exempel på och förklara olika konstruktioner av broar.

Berätta om material och när de är bra att använda. 

Träna dig på att rita en skiss och bygga efter det.

Så här ska vi arbeta:

Titta på film.

Genomgångar av lärare. 

Diskussioner i helklass och grupper.

Gruppövningar med praktiskt arbete.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas: 

Kunskaperna kommer att bedömas hur väl du har uppnått dem. Bedömningen kommer att ske genom att titta på:

ett skriftligt test där du får visa dina kunskaper utifrån de två första punkterna .

ditt deltagande under lektionerna, både de praktiska momenten och i diskussioner.


Läroplanskopplingar

Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback