Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

4

NO SO SV, tema vatten

Svärdsjöskolan, Falun · Senast uppdaterad: 4 oktober 2021

Vi kommer under en period att jobba med tema vatten.

Mål för dig som elev

Vatten

 • kunna beskriva vattnets kretslopp
 • kunna berätta var i vattnet i kranen kommer ifrån
 • veta något om hur människan använder och kan påverka vatten
 • saltvatten, sötvatten och bräckt vatten
 • olika vattenformer
 • vattenkraft
 • vattenhjul

Sjöar 

 • kunna ge exempel på Sveriges fem största sjöar
 • känna till namnen på några fåglar som lever vid vattnet, några fiskar och några vattenlevande insekter
 • veta vad som menas med en näringskedja och kunna ge exempel på en näringskedja som finns i en sjö
 • näringskedja
 • kunna ge exempel på hur människan kan skada livet i en sjö

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • genomgångar
 • muntliga diskussioner
 • utifrån texter
 • enskilt arbete och i par
 • leta information
 • skriva faktatexter

Bedömning

Hur vi kommer att bedöma dig:

 • Du kommer att få visa dina förmågor under arbetets gång, både i skriftlig och muntlig form
 • Kunskapskoll

  


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback