Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Återberättande text Sv

Östra skolan, Katrineholm · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Vi arbetar med återberättande texter. Eleverna lär sig hur återberättande texter är uppbyggda och vad man ska tänka på när man skriver en återberättande text och återberättar något. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att skriva en återberättande text på egen hand.

 

Varför gör vi detta?

Under arbetet med olika texttyper i svenska kommer du att få rika möjligheter att skriva, läsa och tala. I detta område kommer du att utveckla dina möjligheter att kommunicera och det i sin tur leder till en ökad tilltro den egna språkliga förmåga. Du får även möjlighet till att utveckla dina kunskaper om hur du anpassar texten till rätt mottagare.  

Hur ska vi göra?

Steg 1. Förstå syftet/meningen med en återberättande text. Vi arbetar gemensamt med modelltexter och lär känna igen den återberättande textens innehåll, syfte och struktur. 

Steg 2. Lära dig hur man återberättar en text i kronologisk ordning med hjälp av stödord.

Steg 3. Lära dig hur en återberättande text är uppbyggd med rubrik, inledning, händelserna i tidsordning och en avslutning. Skriva verben i rätt tempus och hur du kan variera och bygga ut meningarna.

Steg 4. På egen hand kunna planera och skriva en återberättande text.

Steg 5. Vi kommer att läsa olika återberättande texter och träna på att förutspå, reda ut oklarheter och sammanfatta. Vi kommer även titta på texternas struktur och särdrag. 

 

Mål

Tala:

- återberätta i kronologisk ordning,

- hålla mig till ämnet,

- använda varierade tidsord,

- tala tydligt.

Skriva:

- skriva rubrik, inledning och avslutning,

- hålla mig till ämnet,

- skriva i kronologisk ordning,

- skriva med varierade tidsord,

- dela upp texten i stycken,

- skriva med verben i preteritum

Läsa:

- urskilja den återberättande textens struktur,

- förutspå textens handling,

- reda ut oklarheter i texten,

- ställa frågor till texten,

- sammanfatta huvuddragen i det jag läst.


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Sammanfattning av texter.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalen. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Eleven skriver olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med viss säkerhet. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Återberättande text

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback