Skolbanken Logo
Skolbanken

Naturvetenskap

Trollebo Förskola , Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 18 oktober 2021

Att arbeta naturvetenskapligt innebär att man undersöker, gör iakttagelser och drar slutsatser om hur omvärlden fungerar. Genom att arbeta med naturvetenskap utvecklar barn sin förmåga att förstå världen runt omkring sig.

Mål: Vi vill skapa möjligheter för barnen att fördjupa sig i naturvetenskap och skapa sammanhang där barnen får möjlighet att ställa hypoteser, utforska och experimentera, för att utveckla en relation till naturen och vilja värna om den i framtiden. Målet är även att skapa en förståelse för enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Samt att utveckla en större kunskap om djur och växter i vår natur.

 

Syfte: Syftet är att ge barnen en bättre och mer fördjupad förståelse för naturvetenskapen och hur den påverkar och fungerar i vår omvärld. Utifrån vårt syfte vill vi ge barnen möjlighet att komma i kontakt med naturen, upptäcka och utforska den på olika sätt. Genom att jobba med olika uttrycksformer vill vi fördjupa barnens kunskaper och bredda deras förståelse för naturen. Vi vill ge barnen möjligheter att experimentera, undersöka och ställa hypoteser kring naturvetenskap, detta i relation till deras intressen.

 

Hur: På Dragspelet finns ett stort intresse för djur av alla de slag, ett intresse vi vill fånga upp. Vi pratar om djuren, Hur ser djuren ut? Var bor de? Vad äter de? Hur låter de?
Här kan vi följa barnen i deras utforskande och se vad de hittar för olika djur under årstiderna. Finns det djur på vintern? Var är djuren/vad gör djuren som vi inte ser? När kommer de tillbaka? Frågorna och funderingarna kan vara oändliga. Vi kommer också att kunna använda oss av nätet i vårt sökande efter fakta om djuren. Vi ser barnens intresse för naturen, vad som händer under årstiderna. Vad kan vi äta? Kan vi använda olika saker från naturen i vårt skapande? Kan en pinne bli en orm?

Vi kommer också att välja en naturruta, en plats som vi återkommer till för att kunna följa årstidsväxlingarna. Vi ska värna om vår natur och våra djur, tillsammans med barnen kommer vi att upptäcka vårt närområde. Vi behöver närnatur - träd, vatten, blommor och fjärilar, småkryp och fågelsång. Sådant som ger upplevelser som skapar engagemang. Att få uppleva natur nära är en unik möjlighet att knyta känsloband till en plats och till levande växter och djur. Vi vill också lägga grunden för ett livslångt ansvarstagande/engagemang för vår miljö och det gör vi genom att i liten skala börja med sortering av våra sopor såsom matavfall, papper och kartong. Barnen skrapar sina egna tallrikar i matavfallspåsen och de har uppmärksammat att det finns soptunnor med ett äppelskrutt på. Vi samlar löv och lägger i komposten, och ser vad som händer med löven över tid.

Vi kommer även att arbeta med enklare experiment för att väcka en nyfikenhet kring naturvetenskap, fysikaliska fenomen och kemiska processer. Vi kommer att tillvarata och synliggöra dessa fenomen och processer i barnens vardag tex genom att bakning är kemi, åka rutschkana är fysik. Flyta eller sjunka, kraft och friktion.

 

 

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback