Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

SO år 2 - Karta och världsdelar

Vreta kloster skola, Linköping · Senast uppdaterad: 18 september 2021

Vad är en karta? I det här arbetsområdet kommer vi att lära oss läsa av en karta, namnen på världshaven och världsdelarna. Du kommer även få lära dig väderstrecken norr, öster, väster och söder.

Mål:

 • tolka kartor och förstå tecken
 • markera ut världsdelar på en en karta
 • förstå och tolka en karta med hjälp av kartans färg och symboler
 • söka information från en karta
 • väderstrecken norr, söder, öster och väster
 • känna till några av de stora haven och världsdelarna.

Arbetssätt:

 • använda läromedlet Puls So- boken
 • arbeta enskilt, i par och i grupp
 • lära oss hur en karta används
 • arbeta kooperativt
 • se på film
 • ha genomgångar
 • Arbeta praktiskt

Bedömning:

Under arbetets gång visar du genom att vara aktiv under lektionerna och delta i övningarna samt diskussioner om du når målen. Du kommer få direkt återkoppling i anslutning till uppgifterna du gör.


Läroplanskopplingar

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback