Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 3

En skola - ett fritids

Sofiebergsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 10 mars 2022

Klubbar! Är teknik din grej? Vill du hellre fotografera och göra film eller skapa ditt eget konstverk? Valet är ditt!

Varför?

Vårt mål är att alla på skolan ska känna sig trygga med samtliga skolans lokaler, pedagoger och elever.

Detta förverkligar vi med vår klubbverksamhet över avdelningsgränserna för alla!

 

Hur?

Vi har klubbverksamhet på fritids!

Klubbarna varar några veckor åt gången och innehållet varierar.

Tanken är att de elever som vill kan hålla egna aktiviteter för grupper på fritids.

 


Läroplanskopplingar

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback