Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Tal i decimalform åk 5

Sturebyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 september 2021

Vad har simning, temperaturer, längdhopp, priser och vikt gemensamt? Jo, alla kan mätas med decimaltal! I detta arbetsområde kommer du få lära dig mer om decimaltal och hur de är uppbyggda av olika talsorter och var de befinner sig på tallinjer.

Innehåll

Syfte: 

Du kommer att få utveckla kunskaper om positionssystemet för tal i decimalform

Att placera decimaltal på tallinjen

Jämföra och storleksordna tal i decimalform

Du kommer också att utveckla din problemlösningsförmåga samt din kommunikationsförmåga genom att öva på hur du ska redovisa textuppgifter.

 

Undervisning

Vi kommer att:

 • genomföra förtest för att se vilka delområden du redan behärskar
 • arbeta i matteboken 
 • arbeta i par/grupper med problemlösning och begreppsövningar
 • genomföra exit-tickets
 • arbeta med problemlösning och problemlösningsmetoder i helklass (EPA)
 • göra skriftliga avstämningar
 • göra spel i par 
 • göra gemensamma övningar, t.ex. sant eller falskt

 

Lärandemål; vad ska du lära dig?

När vi avslutat detta arbetsområde ska du ha utvecklat din förmåga att:

 •  arbeta med problemlösning
 •  använda rätt matematiska begrepp
 •  kunna välja rätt metod till uppgifter
 •  kommunicera dina redovisningar både muntligt och skriftligt
 •  resonera kring olika lösningar 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda rätt metod
 • lösa uppgifter
 • lösa problemlösningsuppgifter
 • kommunicera dina uträkningar muntligt och skriftligt
 • resonera kring dina och andras lösningar

Underlag för bedömning är:

- hur du kommunicerar och resonerar om matematik muntligt och skriftligt under lektionerna

- exit-tickets

- skriftliga avstämningar/test


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Tal i decimalform åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback