Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Livet förr och nu, Nygårdsskolan, Åk 2

Nygårdsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Förr och Nu

 

Ämne, arbetsområde och tema

SO, Livet förr och nu

 

 

Förmågor att utveckla

 • Jämföra hur man levde förr och nu
  • Kunna berätta vilka lekar man lekte förr i tiden.
  • Kunna berätta vad barn gjorde på sin fritid förr i tiden
  • Kunna jämföra hur det var att gå i skolan förr i tiden

 

Centralt innehåll

Se nedan.

 

Kunskapskrav

Se nedan.

 

 

Undervisningens innehåll

 • Läsa faktatexter.
 • Titta på filmer
 • Arbeta själv och tillsammans med andra
 • Venn-diagram
 • Dokumentera med bild och text

 

Begrepp

förr, nu, lekar, fritid, skola

 

 

Bedömning

 • Aktivt delta i diskussioner och samtal.
 • Kunna berätta hur det var att leva förr i tiden jämfört med nu

 

Elevinflytande

Du är med och berättar din erfarenhet om nutiden.

 

Utvärdering

Eleverna får utvärdera arbetsområdet genom att berätta i slutet vad de lärt sig.Läroplanskopplingar

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Matriser i planeringen
Livet förr och nu.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback