Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Projekt Babblarna

Förskolan Regndroppen, Katrineholm · Senast uppdaterad: 17 september 2021

Vi arbetar med läroplansområdena språk, motorik, matematik och teknik utifrån babblarna.

VAD? Syfte/mål

Möta några av läroplanens mål på roliga och lustfyllda sätt.

Se specifika läroplansmål längre ner.

 

HUR? Arbetssätt/metod

Vi har valt att ha babblarna som hjälpmedel i vår undervisning eftersom de flesta barnen visar intresse för babblarna. Med hjälp av babblarna får barnen möta olika ämnesområden utifrån läroplanen. Vi använder också babblarna som metod för att barnen ska utveckla sin kommunikation, både kroppsspråk, verbalt språk och tecken som stöd. 

Varje dag kommer en babblare och introducerar vad vi ska göra och hängermed i undervisningen. 

NÄR?

Tisdag-Torsdag har vi planerat för undervisning i mindre grupper. Varje dag fokuserar vi på ett ämnesområde med hjälp av en babblare. 

Tisdagar fokuserar vi på språkutveckling tillsammans med Babba. Då tänker vi att vi läser böcker och jobbar med olika språklekar utifrån babblarnas böcker. 

Onsdagar skapar vi rörelseglädje tillsammans med Bobbo. Det kan ske både utomhus och inomhus. 

Torsdagar möter barnen Matematik/Bygg/Teknik med hjälp av Bibbi. 


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback