Skolbanken Logo
Skolbanken

Hem- och konsumentkunskap

Ängsskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 17 september 2021

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Lärandemål

Undervisningen ska lära dig att:

 • följa recept och instruktioner vid bakning och matlagning
 • genomföra enklare matlagning och bakning 
 • delta i hela processen från planering till genomförande och efterarbete

Undervisning

I undervisningen kommer du att:

 • laga enklare måltider och baka hälsosamma mellanmål
 • använda bilder som stöd för att följa processens gång
 • träna på att följa recept och instruktioner vid matlagning och bakning

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • tillaga enkla måltider
 • baka hälsosamma bullar
 • genomföra de uppgifter som förekommer i samband med matlagning
 • att följa recept och instruktioner
 • att följa hela processen från planering till genomförande och efterarbete

Läroplanskopplingar

planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,

Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta.

Redskap och teknisk utrustning vid bakning, matlagning och måltider.

Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.

I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback