Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

6

Skrivarskolan - Berättelse

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 17 september 2021

Vi ska nu arbeta med berättande texter på olika sätt. Du ska få lära dig vad som kännetecknar en berättande text, hur den är uppbyggd och vilka språkliga drag som kännetecknar berättande texter. Du kommer att få träna på att beskriva personer och miljöer, hur man skriver dialog och hur man kan variera språket i en text. Arbetsområdet avslutas med att du ska få skriva en berättelse.

Undervisningen:

 • Genomgångar
 • Övningsuppgifter enskilt, parvis och alla tillsammans 
 • Skrivuppgift

 

Skrivuppgiften

Du ska skriva en berättelse som utspelar sig på en buss. Berättelsen ska passa för och kunna läsas av barn i din egen ålder. Tänk på att berättelsen ska hänga ihop med en början, ett mitt och ett slut. Försök att beskriva personer och platser, och använd gärna gestaltande beskrivningar som vi har övat på. Kom ihåg att använda talstreck när du skriver dialog och att använda skrivreglerna.

 

Berättelsen ska innehålla följande:

 • tre huvudpersoner
 • en oväntad händelse
 • ett samtal
 • gärna ett överraskande slut
 • en passande rubrik

 

Arbetsgång:

 • Planera din text med en tankekarta eller genom att skriva stödord.
 • Visa planeringen för Susanne
 • Gå in i Google drive, "delat med mig" och din namnmapp.
 • Öppna mappen för svenska
 • Starta ett nytt dokument. Döp dokumentet till Bussen.
 • Skriv din berättelse.
 • Läs igenom.
 • Gör ändringar och förbättringar av texten.

 

Du ska endast arbeta med din text på lektionerna i svenska. Vi bestämmer tillsammans när din berättelse ska vara klar.

 

Bedömning:

Jag bedömer din text enligt matrisen "Berättande text"

 

Lycka till!

/Susanne


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Berättande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback