Skolbanken Logo
Skolbanken

Stenröseskolan måltider ht21-vt22

Stenröseskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 17 september 2021

Måltidssituationer sker tillsammans med andra. Vid dessa tillfällen finns det möjlighet att samtala om maten, färger, dofter och smaker.

Måltidssituationer sker tillsammans med andra. Vid dessa tillfällen finns det möjlighet att samtala om maten, färger, dofter och smaker, om man är mätt eller önskar mer mat. Eleven ges möjlighet till att uttrycka önskemål om att dricka/inte dricka samt får möjlighet att samtal om dagens mat. Under lunchen ingår även kommunikation om föremål som används som tallrik, bestick osv samt de aktiviteter som görs. 


Läroplanskopplingar

Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.

Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.

Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.

Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.

Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.

Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.

Rutiner för måltider.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.

Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.

Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.

Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.

Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.

Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback