Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4

Musik Norrgärdsskola Åk 4 HT-21

Norrgärdsskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 17 september 2021

The true beauty of music is that it connects people. It carries a message, and we, the musicians, are the messengers.

Denna termin kommer vi ses 45 minuter varje vecka och höstterminsplaneringen är följande:


v. 33-35 Uppgiften ”Vad ska jag göra denna termin”

v. 36-37 Uppgiften ”Musiken och jag” 

v. 38-43 Uppgiften ”Ljudbok med ljudeffekter”

v. 44      Höstlov 

v. 45-47 Instrumentövning  

  • Rytmik och trummor 

  • Melodispel 

  • Ackordsspel 

v. 48-49 Öva Lucialåtar

 

v. 50       Lucia samt öppen lektion  

 

v. 51       Avslutning 


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.

Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

Matriser i planeringen
Musik åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback