Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Arbetsplan Barns delaktighet och inflytande HT21

Gimlegårdens förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 6 oktober 2023

Här beskriver vi hur vi kommer att arbeta med området barns delaktighet och inflytande utifrån läroplanen. De läroplansmål vi valt ut är de vi vill fokusera extra på i nuläget.

Målbild:

  • Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.
  • Utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

Förskolans gemensamma hur:

  • I ordlådorna lägger vi ner bilder på figurer som representerar känslor (glad, neutral och ledsen/missnöjd). Barnen får utvärdera olika aktiviteter vi gör dels i temaarbetet men även i den övriga verksamheten.
  • I Bamsetemat. (Figurerna i Bamse kan representera olika känslor/egenskaper och delta i olika dilemman eller relationsfrågor)
  • Vi lyssnar på och uppmärksammar barn då de i vardagen uttrycker tankar eller åsikter och dokumenterar dessa.

Läroplanskopplingar

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback