Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Favoritmatematik 1A

Söderskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 17 september 2021

Vi arbetar med läromedlet Favoritmatematik 1A.

Målet med undervisningen

Taluppfattning och tals användning

 • Skriva siffrorna rätt och arbeta med talen 0-12
 • Naturliga tal 0-12, siffra, tal, antal
 • Markera på tallinje 0-20
 • Begreppen fler färre 
 • Tecken =,<, >
 • Uppdelning av talen 
 • Addition och subtraktion i talområde 0-12
 • Sambandet mellan addition och subtraktion

Algebra

 • Likhetstecknets betydelse
 • Öppna utsagor
 • Mönster 

Geometri

 • Rita av enkla figurer från rutsystem

Sannolikhet och statistik

 • Stapeldiagram

Problemlösning

 • Pengar, räkna ut summan och hur mycket som är kvar.
 • Göra räkneberättelser
 • Formulera matematiska uttryck utifrån en räkneberättelse. 

Så här kommer vi att arbeta:

Du deltar i genomgångar och gemensamma diskussioner

 

Detta kommer vi att bedöma

Taluppfattning utifrån Skolverkets bedömningsstöd.

 

 


Läroplanskopplingar


Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter