Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

1 - 3

Musik årskurs 3

Östra Karups skola, Båstad · Senast uppdaterad: 17 september 2021

Du ska få sjunga och spela instrument, samt lyssna och skapa musik med ljud, rytmer och rörelser. Vi kommer även att titta på ur-play på något som heter dock´n´roll.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få skapa musik och improvisera med ljud, rytmer och rörelser.
Du ska också få sjunga, spela och framföra musik tillsammans med andra och lära dig att använda din röst på olika sätt.

Du kommer att   få testa att spela i ett band. 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att sjunga tillsammans med andra. Vi kommer också att bedöma din förmåga att kombinera musik, sång, rörelse och dans. Detta gör vi genom att observera och dokumentera kontinuerligt under lektionerna.

Undervisning och arbetsformer

Du ska få sjunga olika sorters sånger och lära dig att använda din röst på olika sätt, tillsammans med andra.
Du ska få lära dig rytm och rörelser, i till exempel klappramsor.
Du ska få prova på att använda rytminstrument.
Du ska få dansa och improvisera till musik på olika sätt.

Du  ska  få se på  filmer om musik.

Du   ska få testa att spela i ett  band.

 


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatriser för Musik åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback