Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

6 - 9

Atom- och kärnfysik med Dgr ht21

Djupedalskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 17 september 2021

Du kommer under arbetsområdet bl a lära dig vilka delar en atom består av, beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning, förklara och visa på samband kring partiklar och strålning. Du kommer även att få lära dig vad halveringstid är, få fördjupade kunskaper om kärnkraft och hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik.

 

Teori och viktiga begrepp:

 

Halveringstid

Periodiska systemet

Fotoner

Radioaktivitet

Masstal

Kärnvapen

Isotoper 

Elementarpartiklar

Strålning

Atomnummer

Fisson

Fusion

Sönderfall

Kärnkraftverk

Hur atomer är uppbyggda

Protoner

Elektroner 

Neutroner

E=m·c²

 

Arbetsmetoder:

Genomgångar/Diskussioner

Filmer

Texter ur läroboken (kopplade sidor till Begreppa-avsnitt ur ILTs utbud) samt frågor på texterna

Schoolido-läromedel första veckan = så länge gratisabonnemanget fungerar

Sammanställning av viktiga begrepp med bildstöd (widgit), quizlet etc

Prov


Läroplanskopplingar

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Matriser i planeringen
Atom- och kärnfysik: Kunskapskravsmatris
Uppgifter
Begreppafilmer etc
Instuderingsfrågor

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback