Skolbanken Logo
Skolbanken

Stenröseskolan sortering/kategorisering ht21-vt22

Stenröseskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 17 september 2021

Vi kommer tillsammans att arbeta med olika kategoripåsar. Det kan vara frukter, verktyg och djur. Du får möjlighet till att arbeta/sortera/uppleva kategoripåsen. Vid tillfälle kommer vi att arbeta vidare med filmer inom ämnet som finns i kategoripåsen.

Under veckan kommer vi att välja och arbeta med en kategoripåse. Eleven får möjlighet till att vara med att välja. I påsen finns olika innehåll. Det kan vara frukter och då kan vi tillsammans räkna antal päron, lära oss om olika färger och storlekar osv. Det finns möjlighet till att arbeta med samma påse vid flertal tillfällen. Innehåll i påsen kan förstärkas med extra information kring kategorin. Som vid påsen "köket". När det arbetas med denna kommer eleven att få se på korta filmer om stekning, kokning osv. 


Läroplanskopplingar

Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.

Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.

Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta.

Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.

Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.

Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.

Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.

Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.

Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.

Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.

Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta.

Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.

Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.

Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras och kategoriseras utifrån sina egenskaper.

Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.

Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.

Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.

Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.

Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.

Eleven deltar också i något gemensamt beslut i skolan.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Eleven kan delta i ramsräkning.

Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.

Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter