Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Bråk och decimaltal

Alsike skola, Knivsta · Senast uppdaterad: 18 september 2021

I Prima Formula 5:s andra kapitel kommer vi att jämföra, förlänga, förkorta bråk. Vi kommer att räkna addition och subtraktion med bråk, jämföra och skriva decimaltal, multiplicera och dividera decimaltal med 10, 100 och 1000 samt avrunda och göra överslag med decimaltal.

I kapitel 2, "Bråk och decimaltal" kommer vi att arbeta med:

 • Tal i bråkform
 • jämför bråk
 • förlänga bråk
 • förkorta bråk
 • bråkform och blandad form
 • addition och subtraktion med bråk
 • decimalform - tiondelar
 • decimalform - hundradelar
 • decimalform - positionssystemet
 • decimaltal multiplicerat med 10, 100, 1000
 • decimaltal dividerat med 10, 100, 1000
 • avrundning
 • beräkningar med decimaltal

När vi är färdiga med kapitlet ska du kunna:

 • jämföra, förlänga och förkorta bråk
 • beräkna summor och differenser med olika bråk
 • jämföra och skriva decimaltal
 • multiplicera och dividera decimaltal med 10, 100 och 1000
 • avrunda, göra överslag och beräkningar med decimaltal
 • använda strategier vid problemlösning

De begrepp vi kommer att titta lite närmare på är:

 • antal
 • andel (del av)
 • bråkform
 • förlänga, förkorta
 • blandad form
 • decimalform
 • tiondel, hundradel, tusendel
 • deci, centi, milli
 • avrundning

Hur vi kommer att arbeta:

 • Gemensamma genomgångar
 • enskilt arbete i mattebok eller på miniwhiteboards
 • arbete med en eller flera klasskamrater
 • titta på filmer
 • problemlösning
 • praktiskt arbete med olika material

 

Eleverna genomför en diagnos i slutet av kapitlet där de får visa vad de lärt sig. Efter diagnosen får eleverna antingen fördjupa sig inom samma område eller repetera de delar som de inte har lärt sig. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bråk och decimaltal
Uppgifter
Inför matteprov v. 46
Inför matteprov v. 46

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback