Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Algebra

Söderportgymnasiet, Kristianstad · Senast uppdaterad: 18 september 2021

Här ser du vilka förmågor som du har visat i arbetsområdet algebra. Matrisen är levande och kommer att uppdateras under läsårets gång.


Läroplanskopplingar

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

Matriser i planeringen
Matematik åk 7-9 Begrepp, Metod, Problem, Resonemang och Kommunikation
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter