Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

5

De abrahamitiska religionerna

Norrtullskolan åk F-6, Söderhamn · Senast uppdaterad: 18 september 2021

Vi kommer att läsa och lära oss om de tre världsreligionerna judendom, kristendom och islam. Dessa tre religioner kallas också de abrahamitiska religionerna eftersom de har samma ursprung i stamfadern/patriarken Abraham. Vi kommer att läsa om hur de hör ihop och vad som skiljer sig åt och hur religionen märks i en troendes vardag. I dagens samhälle med mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa förståelse mellan människor.

Syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska på alla vis visa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

Innehåll

Vi kommer att läsa om religionernas:

 • symbol
 • ursprung och grundare
 • livsåskådning (Vad är viktigt och vad händer efter döden?)
 • centrala tankegångar
 • levnadsregler
 • högtider och ritualer/ceremonier
 • vad som är heligt; så som skrift, byggnad, plats, dag och person

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar, se presentationer, titta på filmer, läsa faktatexter, arbeta med instuderingsfrågor och skriftliga uppgifter. Vidare kommer vi att diskutera och delge tankar och åsikter, ta ut viktiga fakta och anteckna stödord, återberätta med sammanhang samt läsa i grupp och enskilt.
 • arbeta med diverse material och läromedel samt Gleerups digitala läromedel.
 • träna på och befästa begrepp och fakta genom olika kooperativa strukturer.
 • arbeta med olika stödstrukturer. Ex. stora frågor, begreppsschema, begreppskarta och en tabell kring kristendom innehållande begrepp och fakta så som symbol, utövare, skrift, byggnad, ledare m.m. 
 • skapa en bok med fakta om judendomen och islam.
 • bygga upp en gemensam stor kunskapsvägg som ett visuellt stöd och som vi sedan kan använda för att bl.a. jämföra, hitta information/söka kunskap i.
 • jämföra de tre religionerna, titta på likheter och skillnader.

Bedömning

Du ska kunna och känna till följande om de tre religionerna:

 • vem som är stamfader
 • grundare
 • ritualer/ceremonier och högtider
 • levnadsregler
 • heliga skrifter, byggnader, platser och symboler
 • ord och begrepp
 • likheter och skillnader i levnadsregler mellan de tre religionerna
 • likheter och skillnader i tron mellan de tre religionerna

Bedömning sker formativt och kontinuerligt i diskussioner och arbeten med kamrater under arbetets gång.

Arbetsområdet kommer sedan att avslutas på ett skriftligt prov på kristendomen, med fokus på kristendomens ursprung, livsåskådning, levnadsregler, ritualer och högtider samt några för kristendomen heliga delar och begrepp.


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Begreppen religion och livsåskådning.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Matriser i planeringen
Lärandematris Religion Abrahamitiska religionerna åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback