Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Företagaranda och initiativfrömåga

Föräldrakooperativet Myggan, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 18 september 2021

Barnen efterfrågar att få vara i snickarboa för att fritt få skapa. Barnen väljer att skapa av olika material både ute och inomhus.

Vad förväntar vi oss:

att få utlopp för sin kreativitet och att stärka sin självkänsla. Delaktighet och inflytande över sin utbildning

Arbetssätt och metoder:

Fritt val, vi erbjuder olika material som barnen kan skapa av.

Vem ansvarar för genomförandet:

Hela personalgruppen 

Hur dokumenterar vi:

Foton, skapande, teckningar

Datum för uppföljning:

26/11-21

Hur blev det?

Hur går vi vidare? 


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback