Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Procent och sannolikhet åk 6

Gottsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 18 september 2021

Vi arbetar med procent och sannolikhet. Hur vet man hur mycket pengar det blir i rabatt? Vad betyder 25% av någonting? Hur samverkar bråkform, procentform och decimalform? Hur stor chans är det att man vinner på lotto? Detta ska du lära dig under detta område.

 

Undervisningens innehåll

Konkreta mål:

Du ska kunna

- räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är.

- räkna ut rabatten på en vara

- växla mellan bråkform, decimalform och procentform

- förklara vad som menas med sannolikhet

- räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa

 

Begrepp du ska kunna:

hel, halv, fjärdedel, femtedel, tiondel, hundradel, bråkform, decimalform, procentform, rabatt, rea, sannolikhet, chans, risk

 

Hur?

Genomgångar där vi pratar matte och tränar matematiska begrepp.

Individuellt och arbeta tillsammans som par/grupp

Praktiska övningar och mattelekar.

Bingel

Detta kommer bedömas -

Jag kommer bedöma din förmåga att använda dig av de olika begreppen som står ovan. Jag kommer att bedöma hur du muntligt och skriftligt resonerar dig fram till olika resultat.

Jag kommer använda diagnoser som underlag för bedömning.

 

 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Resultat kunskapskontroll Procent och sannolikhet

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback