Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVASVA01

SVASVA01

Anders Ljungstedts gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 18 september 2021

SVASVA01

Berättande text, vecka 34-43

NP år 9

Studieteknik

Novelläsning, högläsning, diskussion, analys 

Gemensam analys av noveller

Låna En sekund i taget. diskussionsfrågor löpande (lärarhandledning) examination: boksamtal eller textsamtal (eller både och)

Egen analys av novell med elevexempel + genomgång av resultat

Novellanalysprov, betyg

Novellanalysprov, rättning och kompletteringar

Läsförståelseveckor

Diktläsning + frågor

Muntlig presentation, roman betyg

Kompletteringslektion(er)

 

Refererande text, vecka 45-3

Läs om referatteknik

Referera och citera, biblioteket

Referatövning +elevexempel

Referatprov, betyg

novelläsning

Läsförståelse

Skrivuppgift kopplad till ovanstående läsförståelse (krönika), betyg 

Ordkunskap

Kompletteringslektion(er)

 

Argumenterande text, vecka 4 -11

Inledning, begrepp

Trick, tekniker, stilgrepp

Låna en (kort)roman? Olika böcker (Bra att ha när vi rättar NP)

Träna på att argumentera

Läsförståelse, argumenterande

Argumenterande, elevexempel

Skriv en argumenterande, betyg

Argumenterande muntligt, betyg

Ordkunskap

Novelläsning i grupp

Läsförståelse

Kompletteringslektion(er)

 

Nationellt prov (v. 16-17), vecka 12-17

Träning inför NP. Tala, läsa, skriva

NP

 

Språksociologi, vecka 18-24

Roman, textsamtal i grupp Betyg

Språklig variation, betyg

Likheter mellan svenska och modersmål, betyg

 

Kompletteringslektioner

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback