Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Spanska, modersmål åk 4-6. Lå 2021-2022

Lerum Modersmål, Lerum · Senast uppdaterad: 18 september 2021

Vi arbetar ständigt och jämt med syftet att utveckla förståelsen och användningen av modersmålet och ge eleven verktyg som hen kan tillgodogöra sig på ett meningsfullt sätt.

Innehåll:

 • Lässtrategier 
 • Skrivstrategier
 • Vardagssituationer
 • Meningsstruktur
 • Skapa olika typer av texter
 • Skillnader mellan svenska och spanska språk
 • Litteratur från olika länder
 • Synonymer och motsatsord
 • Öka ordförråd
 • Sagoläsning

Arbetsformer:

 • Individuellt och gemensamt arbete.
 • Övningar för att forska och utveckla språket.
 • Reflektera, analysera och jämföra.

Läromedel:

 • Arbetsblad
 • Musik/sånger
 • Film
 • Konst
 • Spel/lekar
 • Litteratur

Bedömningen ska grunda sig på barnets förmåga att tala, läsa, skriva och förstå det spanska språket under lektionerna utifrån  det som står i läroplanen.


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Synonymer och motsatsord.

Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback