Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

2 - 3

Berättande text

SpråkCentrum, Huddinge · Senast uppdaterad: 18 september 2021

Vi kommer inom detta arbetsområde att läsa, återberätta och skriva olika sorters berättelser. Det kan vara bra för att öva upp din fantasi.

Syfte (Ordagrant från Lgr)

 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet.

 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Centralt innehåll (Ordagrant från Lgr)

 

I årskurs 1-3

 

Läsa och skriva

– Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

– Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

– Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

– Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

 

Tala, lyssna och samtala

– Muntligt berättande för olika mottagare.

– Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

– Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

 

Berättande texter och sakprosatexter

– Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

 

Konkretisering av mål

 

Efter arbetsmomenten förväntas att du ska kunna följande:

 

  • återberätta en berättelse (med bildstöd)
  • lära dig hur en berättande text är uppbyggd: med en inledning, ett hinder/problem som måste lösas, lösning och en logisk avslutning
  • planera och skriva en berättelse
  • följa skrivregler

 

Arbetsformer / arbetssätt

 

Vi kommer att läsa några spännande berättelser och återberätta dem med bildstöd. Vi hittar berättarkurvan i texterna vi läst/återberättat. 

Vi kommer också att öva på att skriva olika berättelser. I berättelserna ska det finnas: Inledning – hinder (problem) – lösning – avslutning, en röd tråd och en huvudkaraktär som du hittat på.

När du har förstått berättelsens olika delar, skriver du din egen berättelse och läser för sina kamrater.

 

Bedömningar 

 

Jag kommer att bedöma på vilket sätt du:

  • muntligt återberättar en berättelse (med bildstöd)
  • kan skriva en berättande text med ett begripligt innehåll och en tydlig röd tråd

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback