Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Geografi årskurs 4 – Sveriges landskap och vattendrag

Fajansskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 18 september 2021

Under det här arbetsområdet kommer vi att lära oss mer om Sveriges landskap och vattendrag. Vi kommer även prata om hållbar utveckling samt diskutera hur det är att bo på olika platser runt om i Sverige.

Syfte – förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Arbetet syftar till att ge eleverna kunskap om landskap i Sverige, vad de heter, var de ligger och vad som är kännetecknande för dem. Arbetet syftar också till att eleven ska kunna förstå texters budskap fakta/beskrivande text, samt resonera om människors levnadsvillkor och deras inverkan på miljön.  

 

Hur ska vi arbeta

Vi kommer att:

Se på geografens testamente

Kolla på korta faktafilmer

Använda kartor

Digitala övningar

Skriva fakta/beskrivande texter om Sveriges landskap

Diskutera: likheter och skillnader, orsaker och konsekvenser

Lära oss geografiska begrepp

Arbeta enskilt, i grupp och helklass

 

Bedömning:

Jag bedömer din förmåga att:

Läsa och förstå information från text/film

Redovisa din kunskap på ett fungerande sätt - muntlig/skriftligt

Diskutera likheter/skillnader 

Diskutera orsaker och konsekvenser

Förstå och följa muntliga och skriftliga instruktioner

 

Detta kommer jag bedöma genom:

Klassrumsobservationer

Inlämningsuppgifter

Hur du deltar i samtal och diskussioner

Jag lyssnar på dig

 

Syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.

 Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor.

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback