Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

A person that means a lot to me

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 september 2021

We will do an assigment called a person that means a lot to me, borth in writing and doing an oral presentation

Time aspect

 

Goal

  • improve your ability to speak in English
  • improve your ability to write in English

How we will work (så här ska vi arbeta)

  • Lectures 
  • Strategies for writing. structures, words, grammar
  • Strategies for speaking, pronuciation, fluency

 

Assessment (bedömning)

  • how well you speak in English
  • how well you write in English

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Matriser i planeringen
Writing and speaking
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback