Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

F - 3

Teknik år 3

Nybohovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 13 november 2021

Inom det här arbetsområdet ska vi lära oss mer om teknik. Vad är egentligen teknik? Finns det saker hemma, i klassrummet eller på skolgården som är teknik? Vi ska även titta närmare på de fem enkla maskinerna.

                                                        Utbildningsförvaltningen Nybohovsskolan

 

 


Pedagogisk planering åk F-3

 

Ämne: Teknik 
Arbetsområde: Teknik 
Tidsperiod: 
34-43

 

Syfte (varför?): 

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen.

 

Mål (vad?):

  • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer
  • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Metod (hur?):

Vi tittar på filmer.

Läser faktatexter.

Undersöker klassrummet och skolgården

Ritar

Konstruerar

Diskuterar

Pratar om ämnesspecifika begrepp

                       

 

Godtagbara kunskapskrav                 

Mer än godtagbara kunskapskrav

Kan namnge tre enkla maskiner och deras funktioner.

 

 

Kan namnge de fem enkla maskinerna och deras funktioner. 

Konstruera en av de fem enkla maskinerna. 

 

  

Konstruera en av de fem enkla maskinerna och förklara vad maskinen har för funktion samt vart i vår natur och samhälle man kan se/hitta maskinen,

 

Känna till några tekniska föremål i vardagen och hur de har förändrats över tid.

 

 

Känna till tekniska föremål i vardagen och beskriva hur de har förändrats över tid och hur de är anpassade efter människans behov.

 

 

 Utvärdering:

Utvärdering sker löpande genom diskussioner, observationer, ritningar, texter och konstruktioner.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback