Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Matematik Gamma Kapitel 1; Tal och räkning

Norrgärdsskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 19 september 2021

I detta kapitel arbetar vi med olika slags tal , t.ex. bråktal, decimaltal och binära tal. Vi tränar också på uppställningar med decimaltal, samt övar på att använda miniräknare.

Tidsperiod
ca 6 veckor

Vad ska du lära dig? (lärandemål)

 • hur vårt talsystem och några andra talsystem är uppbyggda
 • samband mellan tal i bråkform och decimalform
 • uttrycka andelar i bråkform och decimalform
 • sambandet mellan bråkform och decimalform
 • sambandet mellan andelen, delen och det hela
 • beräkningar med de fyra räknesätten med skriftliga metoder och miniräknare
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Viktiga begrepp: Naturliga tal, utvecklad form, bråkform, blandad form, täljare, nämnare, rationella tal, decimalform, avrundning

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (planering)

Vi kommer att:

 • ha genomgångar och diskussioner där du har möjlighet att visa din muntliga förmåga
 • ha lektioner där du får befästa dina kunskaper praktiskt och med datorprogram
 • arbeta i matematikboken Gamma utifrån olika nivåer
 • arbeta enskilt och grupp med olika problemuppgifter
 • göra en diagnos för att säkerställa kunskaper

 

Vad kommer att bedömas? (bedömning)

Du kommer att bedömas i det du gör på lektionerna, både skriftligt och muntligt. Du kommer också att bedömas i  ett diagnostest.

Du bedöms utifrån:

 • Problemlösning - hur du löser matematiska problem (strategi och metod), hur du redovisar dina lösningar, hur rimliga dina lösningar är och din förmåga till att lösa matematiska problem på olika sätt.
 • Begrepp - dina kunskaper om matematiska begrepp och hur du använder dem. Hur du använder olika matematiska uttrycksformer (siffror, bilder, tabeller mm) och visar att du kan växla mellan dessa uttrycksformer för att beskriva samband mellan olika begrepp.
 • Metoder - att du väljer en effektiv metod för dina uträkningar och att du använder metoden på ett korrekt sätt.
 • Kommunikation - hur du skriftligt och muntligt redovisar dina uträkningar. Hur du använder dig av olika matematiska uttrycksformer (bilder, symboler, tabeller, grafer mm.) för att tydliggöra.
 • Resonemang - hur du för och följer matematiska resonemang.

Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback