Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Källor och källkritik

Prästängsskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 19 september 2021

Hur ska jag veta om det jag ser, läser eller hör är sant? Hur gör jag för att ange källor? Vad är fakta och åsikt? Vi ska arbeta med källor och källkritik.

Arbetsmaterial:

Källkritik med källspanarna 4-6

Fånga förmågan

Övrigt material som ex. filmer.

 

Vi kommer att arbeta med:

- begreppet källa/källkritik och olika källor (skriftliga, muntliga, materiella, bilder/foto, tv/film)

- begrepp inom källor/källkritik.

- att jämföra källor och dess trovärdighet.

- att gå igenom skillnaden mellan fakta och åsikt.

- att söka fakta på internet och öva på att hitta lämpliga sökord och begränsa frågeställningarna.

- hur man anger källor enligt en mall vi använder.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Gå igenom de sex källspanarna (VAD, VEM, NÄR, VARFÖR, JÄMFÖR OCH HUR).

Lära oss begrepp, som ex. första- och andrahandskällor, kopplade till arbetsområdet genom diskussioner och Quizlet.

Titta på film som ex. "Är det sant?"

Googla och kika på hur man värderar och granskar sidor på internet.

Prova hur man kan få bättre träffar på internet.

 

Begrepp:

Källa

Källkritik

Första- och andrahandskälla

Trovärdig

Vinklad

Sökord

Googla

Fakta

Åsikt

 

 

Mål för arbetsområdet:

- Delta i diskussioner kring texter och samtala om olika källor.

- Få en förståelse för hur man värderar olika källor

- Lära sig begrepp inom källkritiken (se begreppslista).

- Hur man tänker källkritiskt.

- Kunna ange källor enligt den mall vi använder.

- Göra mer träffsäkra sökningar när man googlar.

 

Så här kommer arbetet att bedömas:

- Hur aktivt du deltar i diskussioner

- Hur väl du kan använda begreppen.

- Hur du går tillväga när du källkritiskt bedömer olika källor.

- Hur väl du kan ange källor

- Hur du söker information på internet och källkritiskt bedömer den.


Läroplanskopplingar

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter