Skolbanken Logo
Skolbanken

Kommunikation/TAKK 21/22

Tullbroskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 19 september 2021

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar:

   dina kunskaper:

*  om olika sätt att kommunicera för att göra dig förstådd.

    din förmåga att:

*  kommunicera och göra dig delaktig i din vardag.

*  utveckla teckenstöd med bilder och olika hjälpmedel för att kommunicera t.ex samtalsmatta.

*  utveckla din förmåga att göra aktiva val.

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att bidra i att:

*  att ställa frågor, svara och uttrycka önskningar.

*  kommunicera med hjälp av stödord, bilder och tecken.

*  använda digitala kommunikationsverktyg t.ex iPad.

 

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen kommer du att enskilt och i grupp

* samtala om händelser i din vardag med stöd av bilder,tecken som stöd och samtalsmatta.

* lära dig ord och tecken som du behöver i din vardag.

* använda iPad för att träna med olika appar.


Läroplanskopplingar

samspela med andra,

tolka olika former av kommunikativa uttryck,

använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

.

Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.

Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.

Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.

Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback