Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7 - 9

Från popart till samtidskonst

Tullbroskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 19 september 2021

Vi kommer att prata om konststilar och skapa egna bilder i varierande tekniker utifrån olika konstnärers förlagor.

Du kommer att få ta del av olika konststilar från popkonsten till dagens konstuttryck.

Du kommer att få uttrycka dig i måleri, skulptur och fotografering.

Du kommer att få samtala om och jämföra olika bilders budskap, vad de förmedlar och vilken påverkan de har.

Du kommer att få presentera dina verk och utvärdera ditt arbete.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.

Presentationer av eget bildskapande.

Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback