Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

v.38, måndag: Schackskola

Söraskolans fritidshem, Österåker · Senast uppdaterad: 19 september 2021

Du tränar dina kunskaper i schack.

Vad?

Schackskola i 3 bs klassrum. Före och efter mellanmålet

Varför?

Eleverna tränar strategiskt tänkande, turtagning och kamratskap.

 

Hur?

Vi samlas i 3bs klassrum före och efter mellanmålet. Där får alla en motspelare och en pedagog finns närvarande för hjälp och support.


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter