Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5

Koll på NO - Kroppen

Hosiannaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 19 september 2021

Du kommer att få kunskap om hur kroppen fungerar. Du ska kunna namnen på några organ, veta hur de ser ut, var i kroppen de finns, vilka funktioner de har och hur de samverkar. Du ska veta vad kroppen behöver för att kunna växa, röra sig och må bra och vad som händer när man åldras. Du ska kunna ge exempel på och berätta något om vanliga sjukdomar.

Syfte


Syftet med undervisningen om kroppen är att eleverna skall kunna: 

 • berätta om matens väg genom kroppen.
 • veta varför och hur vi andas. 
 • ge exempel på uppgifter som blodet har. 
 • förklara hur muskler och skelettet fungerar tillsammans. 
 • veta något om energi och hur vi använder den i kroppen.
 • kunna namnen på några organ, hur de ser ut, vilken plats och funktion de har.
 • ge exempel på något som händer med kroppen när man blir gammal. 

 

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Läsa texter i Koll på No
 • Arbetsblad.
 • Faktafilmer.
 • Klassrumsdiskussioner.
 • Praktiska och teoretiska grupparbeten.
 • Träna på begrepp.

 

Hur?

Du ska...

 • Läsa och aktivt följa med i texten.
 • Självständigt kunna arbeta med arbetsboken.
 • Kunna diskutera innehållet utifrån NO-begreppen.
 • Delta aktivt i olika klassrumsdiskussioner och grupparbeten. 

Bedömning

Jag tittar på:

 • Hur väl du formulerar dina svar på arbetsbladen och i skrivhäfte samt hur utvecklade dina resonemang är.
 • Hur väl du formulerar dig i diskussion med andra. 
 • Hur väl du hanterar NO-begreppen som tillhör kapitlet. 
 • Test i avslutet av arbetsområdet

Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.

I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.

Matriser i planeringen
Människokroppen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter