Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Historia

·

Årskurs:

2 - 3

En tidsresa från senaste istiden i Norden fram till järnåldern.

Åledsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 24 oktober 2021

Vilka var de första människorna i Norden? Hur bodde människorna på bronsåldern? Vad kan de hemlighetsfulla hällristningarna berätta för oss? Vad är runskrift? Tillsammans gör vi en tidsresa i Norden från senaste istiden fram till järnåldern.

Syfte

 

Vad ska du lära dig om förhistorisk tid - forntiden?

Du ska få lära dig hur de första människorna kom upp till Skandinavien och hur de levde.

Du ska få jämföra de tidiga människornas liv inom de olika tidsepokerna och även se det i perspektiv med livet idag.

Du ska förstå hur en tidslinje är uppbyggd och i vilken ordning stenålder, bronsålder, järnålder och vikingatid uppträder.

Du ska veta vilka spår man kan hitta av forntiden i naturen, t.ex. spår av istiden och tidiga bosättningar.

 

Begrepp

 

Forntiden              Stenåldern             Bronsåldern             Järnåldern             Vikingatiden

inlandsisen            flinta                      brons                        järn                        långskepp

Norden                   jägare                   legering                    malm                     plundringståg

Skandinavien         samlare                 metall                       köpmän                 runor

förfäder                  verktyg                 gjuta                         smed                      kloster

arkeolog                 bosättning            hällristningar            fornborgar              munkar

gravgåvor               odla                                                       långhus                  nunnor

                               bönder                                                   eldstad                   kristna

                               jordbruk                                                 by                          missionärer

                               husdjur                                                   hövding                 asagudar

                               bärnsten                                                 träl                         väderstrecken

                                                                                              ringmur

                                                                                              port

                                                                                              brunn

                                                                                              byteshandel

Arbetssätt

Hur ska jag lära mig?

  • Läsa texter i Ugglo
  • Skriva texter - vi fortsätter att skriva i vår bok som började med hur Jorden skapades
  • Diskutera (enskilt - par - alla)
  • Titta på UR-serien Arkeologens dotter
  • Titta på film

 

Bedömning

Hur visar du vad du lärt dig?

Du kommer att få visa vad du lärt dig genom:

·       att muntligt berätta om det du lärt dig enskilt, i par, i grupp eller helklass

·       att skriva enklare text om likheter och skillnader mellan tidsåldrarna

·       att rita bilder och skriva enkla texter om vad du lärt dig

·       att delta aktivt då vi diskuterar om frågor kring de olika områdena t.ex. efter att ha sett filmer        

Kopplingar till läroplan

Syfte 

Hi

Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

 

        Centralt innehåll

        Hi  1-3

Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

 

Hi  1-3

Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

 

Hi  1-3

Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

 

Hi  1-3

Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

 

Matriser

HiSO

 Forntiden

 

Godtagbara kunskaper

Mer än godtagbara kunskaper

Eleven ska kunna ge exempel på människans levnadsvillkor.

Du kan berätta något om det du har lärt dig om hur människorna levde på forntiden och du kan ge något exempel från de olika tidsperioderna.

Du kan berätta mer utförligt och göra jämförelser om hur människorna levde på forntiden och du kan ge några olika exempel från de olika tidsperioderna.

Eleven ska kunna iaktta spår av forntiden i naturen.

Du kan ge något exempel på spår av forntiden i naturen och förklara hur de har uppstått.

Du kan ge flera exempel på spår av forntiden i naturen och förklara hur de har uppstått.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback