Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Idrott och hälsa - Friluftsliv åk7-9

Sturebyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 februari 2022

I Sverige har vi en fantastisk natur och utemiljö, samtidigt som vi har Allemansrätten som ger oss en unik möjlighet att vistas där. Sista momentet för läsåret 21/22 i idrott och hälsa kommer att ge er möjlighet att både praktiskt och teoretiskt få en inblick i momentet friluftsliv.

Syfte

I det här arbetsområdet kommer du få lära dig om skyldigheter och rättigheter i vår härliga natur här i Sverige. Du kommer att praktiskt och teoretiskt lära dig om hur du kan överleva ute i naturen. Du kommer få planera en del inför en friluftstur som vi sedan genomför. Planeringen kommer att ske gruppvis och varje grupp får ett ansvarsområde att förbereda, lära sig kring samt under turen genomföra och ansvara för. Momentet avslutas med att vi tillsammans genomför en friluftstur där grupperna får visa upp sitt arbetsområde. 

 

Undervisning

Undervisningen kommer att vara både praktisk och teoretisk och en del kommer att genomföras ute i skog och mark. Tänk på att att klä er ordentligt inför dessa lektioner, oavsett väder. 

 

Bedömningsuppgifter

Kunskapskravet handlar om att kunna planera och utföra olika friluftsaktiviteter. Du kommer att bli bedömd utifrån ditt deltagande under idrottslektionerna i momentet friluftsliv. Viktigt att du visar mig vad du kan och visar att du kan utföra handlingar som främjar de olika friluftsaktiviteterna. 

 

Övrigt 

Vi kommer gå igenom följande saker:

1. Bygga ett vindskydd av en presenning.

2. Stormkök och hur ska man elda/laga mat.

3. Vad behöver man ha med sig - tänk på; sova, äta, kläder och första hjälpen.

4. Uppdatera dig om allemansrätten.

 


Läroplanskopplingar

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav - Idrott & Hälsa (Årskurs 7-9)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback