Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

5 - 6

Hälsa och livsstil åk 5

Sturebyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 september 2022

.

Syfte: Under läsåret 22/23 kommer vi att arbeta med hälsa och livsstil integrerat i ordinarie undervisning. Fokus kommer ligga på att utveckla elevens förmåga att samtala om egna upplevelser av olika fysiska aktiviteter. 

Arbetssätt/arbetsgång: 

  • Blandade fysiska aktiviteter 
  • Diskussioner i helklass 
  • Diskussioner i mindre grupper

Lärandemål: vad ska du lära dig?

Eleven ska ha utvecklat sin förmåga att: 

  • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter samt värdering av hur de på­ver­kar den fysiska förmågan och hälsan.
  • Eleven värderar på ett sätt hur aktiviteterna påverkar den egna fysiska förmågan och hälsan.

 

Bedömning, underlag för bedömning är:

  • Allt som görs på lektionen 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att planera, genomföra och värdera olika aktiviteter utifrån hur de påverkar fysisk förmåga och hälsa, och

förmåga att agera säkert och förebygga risker i samband med rörelse, friluftsliv och utevistelser samt att simma och hantera nödsituationer på land och i vatten.

Samtal om upplevelser av olika aktiviteter samt värdering av hur de påverkar den fysiska förmågan och hälsan.

Eleven värderar på ett enkelt sätt hur aktiviteterna påverkar den egna fysiska förmågan och hälsan.

Eleven värderar på ett utvecklat sätt hur aktiviteterna påverkar den egna fysiska förmågan och hälsan.

Eleven värderar på ett välutvecklat sätt hur aktiviteterna påverkar den egna fysiska förmågan och hälsan.

Matriser i planeringen
Hälsa, Livsstil
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback