Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Sagor

Bergviksskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 14 september 2022

Saga är en litterär genre. En saga är en fantastisk berättelse som oftast börjar med "Det var en gång". Den är vanligen berättad för barn och har ofta övernaturliga inslag som magi, talande djur, förtrollade skatter och mytologiska väsen. Ofta handlar de om moral och har en slående sensmoral.

När du läst detta område ska du 

 • Kunna använda olika sätt att läsa så att du kan förstå, tolka och diskutera det lästa
 • Skaffa sig egna erfarenheter och kunna föra enkla resonemang om sagor
 • Känna till några betydelsefulla författare och dess verk inom sagogenren
 • Känna till sagor från olika tider och skilda delar av världen
 • Till viss del kunna använda ord och begrepp som ger nyanser och värdeladdningar

 

Vad ska vi arbeta med?

- Sagan som litterär form, hur den är uppbyggd och vilka kännetecken den har. 

- Analysera och reflektera över litteratur samt hur bild och text samspelar. 

- Läsa sagor från olika delar av världen. 

- Redovisa muntligt en saga och samtala om den utifrån olika reflektionsmodeller såsom textkopplingar och Aidan Chambers samtalsmodell.

 

Undervisningen

Vi kommer arbeta med:
 • Gemensamma genomgångar
 • Läsning - Gemensam och enskilt
 • Diskussioner
 • Sagosamtal

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • Ditt arbete kommer att bedömas löpande genom ditt arbete i klassrummet
 • Din delaktighet i diskussioner under arbetsområdet
 • Din muntliga presentation av en saga
 • Ditt sagosamtal

Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Sammanfattning av texter.

Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och sammanhang. Talmanus samt analoga och digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i berättande och poetiska texter. Bildspråk, gestaltningar, parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Gemensam och enskild läsning. Läsrelaterade aktiviteter och strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Sammanfattning av texter.

Strategier för att förstå och göra sig förstådd när det egna svenska språket inte räcker till, exempelvis omformuleringar, synonymer och att använda olika språk som resurs.

Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument. Användning av sambandsord för att jämföra, motivera, exemplifiera och problematisera.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och sammanhang. Talmanus samt analoga och digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i berättande och poetiska texter. Bildspråk, gestaltningar, parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Hans och Greta
Sagodiskussioner
Mitt dokument om sagor
Rapunzel
Ta reda på

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback